Countdown Peperiksaan Ikhtisas Akhir 2012/2013

Sunday, February 1, 2009

Kata-kata Aluan Editor

Assalamualaikum w.bt. dan Salam sejahtera semua..

Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya blog BBA dapat disiapkan dan diterbitkan dengan jayanya sebagai salah satu cara untuk membantu menyampaikan madah dan informasi yang amat berguna kepada siswa/i perubatan tahun 1 sesi 2008/2009 UKM.

Jutaan terima kasih diucapkan kepada Organisasi BBA dan kerjasama PERSIAP yang memberi peluang kepada saya untuk merakamkan sepatah dua kata. Tahniah, kerana blog ini berjaya dicipta seiring dengan pelancaran buletin BBA untuk tatapan semua. Sesungguhnya, untuk melahirkan wadah ilmu sebegini, komitmen dan kerjasama yang tinggi daripada semua Organisasi BBA amatlah penting.

Semoga setiap apa yang diterbitkan daripada kami warga exco publisiti BBA yang sedikit ini dapat dimanfaatkan dan membantu anda semua dalam menempuh perjalanan sebagai pelajar perubatan. Semoga kita semua berjaya mendapat kecemerlangan dalam hidup dan menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Segala candangan atau komen adalah dialu-alukan.

Exco Publisiti BBA

No comments:

Post a Comment

Your Download

Would like to contribute any files?Please send it via email to publisitibba0813@yahoo.com.The files will be considered to be uploaded.